I přes lehký nárůst počtu úspěšných žen je i nadále svět dolarových milionářů světem mužským. Také v celosvětovém měřítku převládají úspěšní muži nad ženami, i když se pozvolna objevují názory, že do budoucna bude svět dolarových milionářů co do pohlaví vyváženější. Dopomůže tomu nejen nástupnictví, ale také větší možnosti, které pomáhají ženám plnit roli podnikatelky a matky zároveň. Nicméně půjde o velmi pozvolný trend, který se může plně projevit až za několik desítek let.