Dolarový milionář a společnost

V roce 2023 čelí Česko a Slovensko podobným společenským problémům, ale s určitými rozdíly mezi názory dolarových milionářů a obecné populace. V Česku se obě skupiny shodují na problému inflace a dezinformací, milionáře pak u nás trápí efektivita státní správy a kvalita školství, zatímco obecná populace je více znepokojena cenami energií, migrací a bytovou politikou. Na Slovensku je hlavním problémem politická nestabilita a problémy ve zdravotnictví, přičemž Slováci jsou citlivější na otázky ilegální migrace.

 
 • 2023 | Společnost

  Inflace, zásadní problém

  Za zásadní společenský problém v Česku označují dolaroví milionáři i obecná populace inflaci, která má vliv na změnu bohatství a představuje hrozbu pro udržení sociálního smíru. Rozdělenou a rozhádanou společnost si uvědomují více movití než populace. Ta za zásadní společenský problém označuje i nadále nedostatek a ceny energií. Ruku v ruce s těmito zásadními ekonomickými problémy jde zadlužení státu, které nepatrně více znepokojuje veřejnost.

 • 2023 | Společnost

  Morálka a investice

  Šíření dezinformací je vnímáno jako jeden z nejpalčivějších společenských problémů současnosti. Jeho síle a možnému dopadu pak odpovídá také investiční pohled dolarových milionářů. Dvě třetiny českých i slovenských dolarových milionářů by tak neinvestovaly do sociálních sítí, které právě šíření dezinformací umožňují, a to ani za cenu vyššího zhodnocení. Stejný postoj zastávají dolaroví milionáři i v případě splátkových společností, které nabízí rychlé hotovostní půjčky s vysokým úrokem či vůči kryptoměnovým projektům.

 • 2023 | Společnost

  Samozřejmost či očekávání

  Zkratka ESG se stala fenoménem současnosti, a to jak v oblasti investování, tak i v podstatě fungování firem vůbec. Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení je hodnocen dolarovými milionáři jako snaha prodávat něco, co by mělo být samozřejmostí. ESG tak vnímají jako „buzzword“ a marketing, který vytváří celospolečenský tlak a netoleruje, že chovat se odpovědně je zcela normální a není třeba pevných regulací.