Jak dolarový milionář vypadá

Tuzemští dolaroví milionáři jsou povětšinou ekonomicky aktivní muži. Stále jde převážně o podnikatele a vedoucí pracovníky či specialisty, pouze kolem 12 % je penzisty. V průměru je dolarovým milionářům mírně přes padesát let (56 let v ČR, 53 let v SR). Patrný je příchod mladších dolarových milionářů, kteří jsou nástupci polistopadových podnikatelů či úspěšnými startupisty.

 
  • 2023 | Osobnost

    Stálá převaha mužů

    I přes lehký nárůst počtu úspěšných žen je i nadále svět dolarových milionářů světem mužským. Také v celosvětovém měřítku převládají úspěšní muži nad ženami, i když se pozvolna objevují názory, že do budoucna bude svět dolarových milionářů co do pohlaví vyváženější.