Dolarový milionář ve světě investic

V Česku i na Slovensku je stále patrný pokračující vliv přísnější měnové politiky, který se odrazil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku přetrvávajícím zájmem o termínované vklady. Dolaroví milionáři důvěřují investicím do podnikání, zhodnocení tak očekávají především v oblasti zahraničních akcií, již zmíněných korporátních dluhopisů, private equity a startupů. Naopak výnos v současné chvíli bohatí neočekávají od nemovitostí, na kterých se negativně podepsaly vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy a utlumená poptávka po vlastním bydlení.

 
 • 2023 | Investice

  V rytmu přísnější měnové politiky

  V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku je patrný pokračující efekt přísnější měnové politiky. Ten se projevil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku pokračujícím zájmem o termínované vklady.

 • 2023 | Investice

  Kryptoměny i vklady výnos nepřinesou

  Nejnižší zhodnocení, respektive pokles výnosů, očekávají dolaroví milionáři u kryptoměn. Nastolená nedůvěra v ně tedy i v letošním roce přetrvává. Turbulentní rok prokázal, že kryptoměny nejsou bezpečným přístavem, ale rizikovým aktivem, a to napříč generacemi. Ani mladší dolaroví milionáři, kteří ještě v loňském roce nebyli tak pesimističtí, neočekávají od kryptoměn zhodnocení, naopak spíše ještě další propad. Nutno poznamenat, že dolaroví milionáři se účastnili výzkumu ještě před propuknutím konfliktu na Blízkém východě.

 • 2023 | Investice

  Investiční portfolio

  Základem investičního portfolia dolarových milionářů se stala růstová složka, tedy nástroje kapitálových trhů, jako jsou akcie, dluhopisy a fondy, které společně tvoří nadpoloviční část celého portfolia. Aktuální rozložení, kdy převažuje růstová složka nad stabilizační a výnosovou, tak jasně odráží narůstající investiční rozhled dolarových milionářů.

 • 2023 | Investice

  Přiblížení se západnímu standardu

  Při porovnání se světem se přibližují Češi a Slováci západnímu standardu. Tedy opouští zaběhlý přístup a otevírají se více investicím, zejména pak akciím, které poprvé v historii tvoří pětinu portfolia.

 • 2023 | Investice

  Investicím milionáři věnují více času

  Důkazem o přeměně podnikatelů v investory je i čas, který dolaroví milionáři portfoliu věnují. Přibližně polovina dolarových milionářů své investiční portfolio sleduje alespoň jednou týdně, pětina dokonce denně. Mladší dolaroví milionáři vzhledem k většímu zastoupení akciových investic pak své portfolio sledují častěji.

 • 2023 | Investice

  Růst hodnoty a zajištění renty je cíl

  Hlavním cílem správy majetku dolarových milionářů je především růst jeho hodnoty, což deklarovalo 40 % českých a 43 % slovenských dolarových milionářů. V Česku dalšími vyrovnanými cíli jsou zajištění renty (26 %) a uchování kupní síly jmění (21 %), na Slovensku pak tento poměr převažuje více k zajištění renty než samotnému uchování hodnoty (37 % vs. 10 %).

 • 2023 | Investice

  Skin in the game, investice je baví

  Dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory, investice tak představují primární zdroj jejich bohatství. Rovná polovina z nich pak prohlašuje, že je svět investic a akciových titulů baví, dokonce je to něco jako jejich koníček. Nicméně velmi dobře si uvědomují, že detailní znalost trhu je časově náročná, ke správě svého portfolia tak často využívají odborníky.

 • 2023 | Investice

  Vím, co AI je, ale k investici to nestačí

  V případě fenoménu poslední doby, který je médii neustále skloňován, mají dolaroví milionáři jasno. Pojem umělá inteligence je jim velmi dobře známý. Dokonce více než polovina z nich deklaruje, že přesně ví, co tento pojmem označuje.