Posledních 12 měsíců lze označit jako období stabilizace či případně za obrat trendu. Nejvíce dolarových milionářů deklaruje, že jejich bohatství narostlo o 2–9 %. Meziročně výrazně ubylo těch, kteří deklarují pokles jmění, v Česku z 18 na 4 %, na Slovensku pak z 21 na 8 %. Zároveň však ubylo také těch, kteří deklarují výrazný růst jmění, z 19 na 15 % v Česku a z 12 na 10 % na Slovensku.

Za pozitivním vývojem bohatství stojí především investice, zejména akcie a dluhopisy. Příjem z podnikání je stále pro vývoj bohatství důležitý, především pak u mladších dolarových milionářů.

Co přispělo ke změně bohatství v čase

Co nejvíce přispělo ke změně vašeho bohatství či majetku?

CZ SK

    V otázce očekávaného vývoje bohatství na dalších 12 měsíců jsou dolaroví milionáři optimističtí. Tři čtvrtiny z nich očekávají nárůst svého majetku, nejčastěji opět v rozmezí 2–9 %. Výrazný pokles svého majetku neočekává žádný z nich. I do budoucna očekávají dolaroví milionáři, že zbohatnou především díky investicím, vedle akcií a dluhopisů očekávají zajímavý přínos do svého bohatství i od investičních nemovitostí. Příjem z podnikání je pak stabilním zdrojem jejich bohatství.