Geopolitické napětí v posledních dvou letech ve světě značně sílí. Aniž bychom se stačili vzpamatovat z dopadů pandemie covidu-19, čelili jsme novému problému – válce na Ukrajině, ke které v posledních dnech přibyl ještě válečný konflikt v Palestině. Tyto na sebe navazující bezpečnostní krize zásadně zasáhly celosvětový ekonomický vývoj a nepříznivě ovlivnily životy každého z nás, dokonce nás názorově postavili proti sobě a kvůli některým jsme se přestali i s určitými lidmi stýkat.

Žít tady a teď si tak ve stínu možné katastrofy uvědomily dvě třetiny českých i slovenských dolarových milionářů, pětina českých a třetina slovenských movitých dokonce investovala do nemovitosti v bezpečnější části světa, nejčastěji šlo o krok mladších dolarových milionářů do 50 let. Každý desátý se pak usadil v zahraničí, odkud řídil své investice a podnikání.

Reakce na zhoršení bezpečnostní situace

Popisuje tento výrok vaši reakci na aktuální dění?

Ano, popisuje Částečně popisuje Nepopisuje Nevím, nechci hodnotit