V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku je patrný pokračující efekt přísnější měnové politiky. Ten se projevil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku pokračujícím zájmem o termínované vklady.

V širší perspektivě je patrná důvěra v investice do podnikání. Kromě zahraničních akcií dolaroví milionáři očekávají zajímavé zhodnocení v oblasti private equity investic a také již zmíněných korporátních dluhopisů. Zlepšení očekávání je také patrné u investic do startupů.

Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kdy se akciové indexy v Evropě dostaly na 15letá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem.

Konec cyklu zvyšování úrokových sazeb a také očekávané částečné uvolnění měnových politik v budoucím roce přejí nárůstu atraktivity z pohledu výnosů u korporátních dluhopisů. Oproti loňskému roku, kdy negativní přecenění dluhopisů odráželo zpřísňování měnové politiky, slibují v současnosti korporátní dluhopisy investorům zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu.

Do pozadí v očekávání výnosu již druhý rok po sobě ustoupily nemovitosti, které tak učebnicově znázorňují naplnění efektu již zmíněné přísnější monetární politiky. Tedy vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy či utlumená poptávka po vlastním bydlení, to vše minimalizuje prostor pro růst cen, tedy výnosů z investic v této oblasti. Jsme tak svědky poklesu zájmu o rezidenční nemovitosti, zemědělskou půdu i stavební pozemky.

Při pohledu na očekávání nejzajímavějšího zhodnocení dolarových milionářů mezi generacemi vysvětluje rozdíly obecně platný přístup k riziku – čím jsme starší, tím více se mu vyhýbáme. Mladší dolaroví milionáři do 50 let tak zcela logicky více preferují čisté investice v podobě akcií zahraničních firem, dluhopisů či private ekvity, starší pak preferují nemovitosti. Jejich preference jasně odpovídá investičnímu cíli. Zatímco mladší chtějí stále ještě majetek kumulovat a zhodnocovat, starší pak již nashromážděné jmění chtějí především udržet.

VÝVOJ OČEKÁVÁNÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH ZHODNOCENÍ INVESTIC

Od kterých investic lze podle vás v současné době očekávat nejzajímavější zhodnocení?

CZ SK