Metodika

Dolarovým milionářem se pro potřeby tohoto průzkumu rozumí osoba, jejíž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků, kvalitativní pohled je pak doplněn hloubkovými rozhovory s vybranými respondenty. Pohled obecné populace je zajištěn prostřednictvím online dotazníku distribuovaného přes panel respondentů Perfect Crowd. 


Reprezentativnost vzorku je zajištěna pomocí demografických kvót pro pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště. Průzkum vzniká ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.