Za zásadní společenský problém v Česku označují dolaroví milionáři i obecná populace inflaci, která má vliv na změnu bohatství a představuje hrozbu pro udržení sociálního smíru. Rozdělenou a rozhádanou společnost si uvědomují více movití než populace. Ta za zásadní společenský problém označuje i nadále nedostatek a ceny energií. Ruku v ruce s těmito zásadními ekonomickými problémy jde zadlužení státu, které nepatrně více znepokojuje veřejnost.

Dolaroví milionáři pak již tradičně označují za palčivý problém efektivitu státní správy a nedostatek politické vize pro budoucnost. S tím se snoubí kvalita školství, respektive systému vzdělávání, či nerozvíjející se dopravní infrastruktura. Selhávající roli státu a nedostatečnou službu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví či péče o seniory nejčastěji dolaroví milionáři kompenzují službami v soukromém sektoru.  Mnohem více než populace si pak také hledí své fyzické stránky – více sportují, cvičí a jsou střídmí v jídle.

Obecná populace oproti tomu vyzdvihuje problematiku migrace a uprchlíků, případně nedostatečnou bytovou politiku. Zcela logicky je tak zaměřena na problémy, které ovlivňují její dennodenní život, než je vzdálenější budoucnost a směrování země.

Shodu pak čeští dolaroví milionáři a populace nacházejí v otázce narůstajícího počtu dezinformací a nedostatku mediální gramotnosti, které trápí čtvrtinu movitých a šestinu obecné populace.

Při pohledu na česko-slovenské srovnání Slováci zcela logicky v návaznosti na současnou situaci ostře kritizují nestabilitu na politické scéně, tu označují za palčivý problém napříč společností. Shodu má populace i movití také na fungování zdravotnictví, které souží problémy nedostatečného vybavení, investic a v neposlední řadě odborného personálu. Zdravotní péči tak čím dál tím častěji Slováci využívají za hranicemi své země. Slovenská populace je také více vnímavá vůči ilegální migraci utečenců z Blízkého východu.

Nejpalčivější problém v Česku

Co je pro vás v současnosti nejpalčivějším problémem u nás?

CZ milionáři CZ obecná populace

    Najpálčivejší problém na Slovensku

    Čo je pre Vás v súčasnosti najpálčivejším problémom na Slovensku?

    SK milionári SK obecná populacia