Šíření dezinformací je vnímáno jako jeden z nejpalčivějších společenských problémů současnosti. Jeho síle a možnému dopadu pak odpovídá také investiční pohled dolarových milionářů. Dvě třetiny českých i slovenských dolarových milionářů by tak neinvestovaly do sociálních sítí, které právě šíření dezinformací umožňují, a to ani za cenu vyššího zhodnocení. Stejný postoj zastávají dolaroví milionáři i v případě splátkových společností, které nabízí rychlé hotovostní půjčky s vysokým úrokem či vůči kryptoměnovým projektům.

Odvětví, DO KTERÝCH BY NEINVESTOVALI Z MORÁLNÍCH DŮVODŮ Čeští a slovenští dolaroví milionáři

Jak se stavíte k uvedenému sektoru jako investor?

Nevadí mi vůbec investovat do tohoto odvětví Investoval/a bych pouze za příslibu mimořádného zhodnocení I za příslibu vyššího zhodnocení bych se z morálních důvodů této oblasti vyhnul/a