Zkratka ESG se stala fenoménem současnosti, a to jak v oblasti investování, tak i v podstatě fungování firem vůbec. Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení je hodnocen dolarovými milionáři jako snaha prodávat něco, co by mělo být samozřejmostí. ESG tak vnímají jako „buzzword“ a marketing, který vytváří celospolečenský tlak a netoleruje, že chovat se odpovědně je zcela normální a není třeba pevných regulací.

Postoj k ESG

Souhlasíte s uvedeným výrokem?

Odpovídá Spíše odpovídá Spíše neodpovídá Neodpovídá Nevím, nechci odpovídat