Většina dolarových milionářů (74 % ČR, 66 % SK) deklaruje, že přílišná snaha o regulace členské země poškozuje, 83 % českých a 76 % slovenských dolarových milionářů pak přiznává, že členské země začínají technologicky zaostávat za USA a asijskými ekonomikami. Téměř dvě třetiny českých a více než polovina slovenských dolarových milionářů mají pocit, že nedává smysl se v Evropě snažit zachraňovat svět regulacemi, když zbytek světa si dál dělá, co chce, a poškozuje planetu.

Dvě třetiny českých a nadpoloviční část slovenských dolarových milionářů označují Evropskou unii za v jádru levicovou, tedy ne za politicky neutrální organizaci.  Více než tři čtvrtiny českých i slovenských dolarových milionářů pak EU přiznávají snahu o záchranu planety bez ohledu na evidentní lhostejnost jiných částí světa k přírodě.

Tři čtvrtiny českých i slovenských dolarových milionářů volají po aktivnější roli našich zemí v evropském uskupení. Drtivá většina dolarových milionářů v obou zemích pak deklaruje, že domácí politici často svádějí problémy na Evropskou unii, aby zakryli vlastní neschopnost.

Čeští dolaroví milionáři nemají jasný názor na přijetí eura. Vůči běžné populaci jsou více zastánci evropské měny, nicméně pro euro je jen polovina z nich a druhá je proti či nemá názor. Oproti tomu Slováci jsou jednohlasně rádi za jeho přijetí.

Při porovnání postojů dolarových milionářů a obecné populace by se dalo říct, že pohled na Evropskou unii sdílejí, nicméně populace není tak kritická. Česká veřejnost je zásadně více proti euru. Ta slovenská pak nesdílí názor, že by měla Evropská unie pozitivní dopad na život občanů členských zemí.

Evropská unie a Evropa

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o Evropské unii a Evropě?

Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím, nechci odpovídat

    Európska únia a Európa

    Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o Európskej únii a Európe?

    Súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Nesúhlasím Neviem, nechcem odpovedať